SUPER PRODUCTIVE
SUP01 ทริกใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด

SUP01 ทริกใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด

January 23, 2019

เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้ ทำให้ 24 ชั่วโมงของทุกวันผ่านไปอย่าง SUPER PRODUCTIVE!

อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้ได้ที่ https://thestandard.co/podcast/superproductive01/

SUP00 รวิศ หาญอุตสาหะ กับพอดแคสต์ใหม่ SUPER PRODUCTIVE

SUP00 รวิศ หาญอุตสาหะ กับพอดแคสต์ใหม่ SUPER PRODUCTIVE

January 20, 2019

รวิศ หาญอุตสาหะ ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมต้อง SUPER PRODUCTIVE “เพราะในหนึ่งวันเวลามีจำกัด สิ่งที่อยากทำก็มีเยอะ ไหนจะสิ่งล่อตาล่อใจอีก ชีวิตคนเราถ้าอยากมีศักยภาพเต็มเปี่ยม ต้องเข้าใจว่าการทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำอย่างไร”

พอดแคสต์ SUPER PRODUCTIVE รวมแนวคิดและวิธีปฏิบัติจริงเพื่อสุดยอดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน จากประสบการณ์ตรงของ รวิศ หาญอุตสาหะ  CEO แบรนด์ศรีจันทร์ ผู้เป็นทั้งนักธุรกิจ นักคิด นักเขียน นักพูด นักวิ่ง รวมถึงนักจัดพอดแคสต์

พบกันทุกวันพุธที่ THE STANDARD PODCAST

Play this podcast on Podbean App