SUPER PRODUCTIVE

SUP01 ทริกใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด

January 23, 2019

เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้ ทำให้ 24 ชั่วโมงของทุกวันผ่านไปอย่าง SUPER PRODUCTIVE!

อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้ได้ที่ https://thestandard.co/podcast/superproductive01/

Podbean App

Play this podcast on Podbean App